+48 731 805 769

I Rerezerwacja jednorazowa
1. Rezerwacji należy dokonać poprzez email lub telefon (może być sms), conajmniej 24h przed planowaną próbą, podając: imię, nazwisko, mail/tel kontaktowy, nazwę zespołu, termin próby i długość jej trwania.
2. Płatność dokonywana jest gotówką w sali, przedpłatą na konto, lub poprzez wykorzystanie godzin z wykupionego wcześniej karnetu.
3. W przypadku odwołania próby na mniej niż 24h przed planowaną próbą, za kolejną rezerwowaną próbę należy zapłacić z góry, gotówką w sali lub przelewem na konto.
4. Rezerwację sali prób uważa się za ważną tylko i wyłącznie po mailowym i/lub telefonicznym potwierdzeniu przez obsługę sali. Zespoły dokonujące płatności przelewem internetowym zobowiązane są do przesłania potwierdzenia wykonania przelewu za Swoją rezerwację na adres mailowy sali prób.
5. Rezerwacji można dokonać z wyprzedzeniem maksymalnie jednomiesięcznym.
II Rezerwacja abonamentowa
1. W abonamencie rezerwuje się dni lub godziny prób na miesiąc z góry określając dzień tygodnia, w którym mają odbywać się próby.
2. Rezerwacji dokonujemy poprzez email lub telefon (może być sms) podając: imię, nazwisko, mail/tel kontaktowy, nazwę zespołu, termin próby i długość jej trwania
3. Płatność musi nastąpić za cały miesiąc z góry przed pierwszą próba w danym miesiącu
4. W przypadku nieopłacenia w terminie, próby będą rozliczane jak rezerwacje jednorazowe
5. Dopuszczalna jest możliwość zamiany dnia i godzin próby nie później niż tydzień przed terminem próby.
6. Opłata za niewykorzystane godziny nie jest zwracana.
III Zasady korzystania z sali
1. Obsługa sali może odmówić wynajęcia sali lub przerwać wynajęcie sali bez podania przyczyny (w takim wypadku jeśli sala byłą już opłacona - opłata ta jest zwracana)
2. W salach obowiązuje całkowity zakaz palenia czegokolwiek, jedzenia oraz spożywania napojów alkoholowych.
3. Spożywanie napojów/jedzenia możliwe jest w przedsionku sali.
4. Użytkowników sali prób prosimy o utrzymywanie należytego porządku w pomieszczeniach, z których korzystają oraz o pozostawienie po próbie po sobie takiego porządku, w jakim zastali salę przed próbą
5. Nie należy przesuwać sprzętu muzycznego ani dokonywać innych przemeblowań bez zgody obsługi.
6. Wszyscy użytkownicy sali zobowiązani są do wypełnienia 'Kwestionariusza osobowego użytkownika sali' oraz do podpisania stosownego oświadczenia o odpowiedzialności materialenej.
IV Użytkowanie sprzętu
1. Zaistniałe awarie sprzętu należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze (przed rozpoczęciem próby)
2. Należy zapoznać się z instrukcją użytkowania sprzętu przed włączeniem któregokolwiek z nich oraz stosować się do niej.
3. Użytkownicy sali są zobowiązani do pokrycia kosztów napraw sprzętu, gdy awaria była wynikiem nieprawidłowego korzystania z sali lub z jej wyposażenia.
3. Do miksera należy podłączać tylko mikrofony i pianino; nie podłączamy gitar.
4. Nie należy stroić perkusji
6. Bezwzględnia zabrania się siadania oraz stawiania przedmiotów na wzmacniaczach (szczególnie napojów).